↑ Return to NLP

Jak může pomoci?

NLP byl založen v roce 1970, kdy Richard Bandler a John Grinder chtěli zjistit, jak vynikající terapeuti získali vynikající výsledky. Zjistili, že pomocí jazyka lze měnit některé vzorce myšlení. To nazvali Meta model. Toto byl první z mnoha modelů.

NLP předpokládá, že můžete modelovat jakékoliv vynikající chování a následně školit ostatní, jak toto vynikající chování pracuje. NLP vám pomůže jako průvodce modelu ostatních v cestě, kterou chcete provést. To vám také pomůže porozumět, jak fungují a jak se dají věci a pohledy na ně změnit a zlepšit rychle.