↑ Return to NLP

Co je NLP?

Zkratka NLP znamená Neuro lingvistické programování.

Neuro odkazuje na skutečnost, že náš mozek funguje pomocí miliard propojení neuronů.

Lingvistické odkazuje na skutečnost, že používáme jazyk jako způsob, jakému smyslu a filtrům množství dat jsme vystaveni.

Programování se odkazuje na skutečnost, že na základě našich zkušeností máme různé programy, a proto máme rozdílné názory.