«

»

Úno 18

Koučing očima třetí osoby

O koučingu se hovoří hlavně v obchodních kruzích, a to jak v různých MLM systémech, finančních poradenstvích, ale i v prodeji jako takovém. Zatímco první skupina je svými lídry k osobnímu růstu, motivaci a vyšším výkonům vedena, druhá skupina o tom pouze slyšela a povětšinou si myslí, že koučing není potřeba.

To je možná dané tím, že klasický obchod, ať již prodej na prodejnách, nebo jako obchodní zástupce je z hlediska příjmu dán mzdou, na kterou se může zaměstnanec spolehnout, tedy fixem a většinou i variabilním ohodnocením, které když se úplně nepovede, nic se neděje. První skupina bývá placena pouze z toho co prodá a proto je zvyklá investovat do svého rozvoje.

Pojďme se podívat a rozkrýt o co vlastně v koučingu prodeje jde a jak na to hledí někdo, kdo zatím neměl možnost se s koučováním potkat.

NLP (neuro-lingvistické programování) je soubor metod, umožňující rozkrytí cílů a teď nemyslím ty vysněné, ale ty  skutečné, esenciální, které nás doopravdy pohánějí, nebo dokonce i brzdí. Tyto cíle je možné konkretizovat, přesně zaměřit, nebo úplně vyvrátit. Jelikož to jsou sny a cíle pouze koučovaného, nikdo nemá právo kromě jeho samotného s nimi takto operovat.

Možností odblokovat různé fobie, změna různých přesvědčení a právě operace s cíli je základ k získání většího výkonu.

Jak to vidí třetí osoby

Většinou jejich obavy a strachy jsou přirozené a plynoucí z neznáma. Nejčastější otázka, kterou mají lidé ve svých hlavách je přesvědčení, že koučing je něco nestandardního, manipulujícího nebo dokonce až duchařského. Mnoho dalších lidí si myslí, proč si chodit povídat s někým, kdo je nezná a ještě mu případně za to zaplatit, když mají mnoho přátel, kteří je rádi vyslechnou a poradí.

Koučing je naprosto přirozená záležitost, vezměme si například trenéra sportu. Tento člověk je v něčem speciální, zná fyzikální stránku těla, zná jak určitý sport funguje a pomáhá dosahovat k lepším výkonům jak na těle, tak i v hlavě. Hlava sportovce je to nejdůležitější co může být. Každý sportovec si je vědom toho, že když se uvidí jako vítěz, může se po treninku těla vítězem stát.

A odpověď pro duhou skupinu lidí? Když někdo bude chtít vyhrát v jakémkoliv sportu, nepůjde se zeptat někoho kdo s tím sportem nemá nic společného, ale fundovaného odborníka. Jinými slovy, zaplatí si trenéra, pokud chce skutečně uspět.

Kouč je osoba, průvodce, pomáhající nalézt a odhalit vzorce úspěchu, které každý člověk má. Vždy se dá říci, že každý již někdy v něčem uspěl a na tomto základním kameni lze dále stavět. Najděte si někoho, kdo Vás bude posunovat dál, stát na místě je marnění Vašeho talentu.