↑ Return to Kouč

Koučování řečeno metaforou

Tento příběh byl vyprávěným Miltonem Ericksonem, ukazuje, jak NLP koučování pracuje s klientem:

          Jednoho dne do dvora statku, kde jsem žil jako dítě, vešel cizí, neznámý kůň. Nikdo nevěděl, odkud se vzal, protože neměl žádné cejchování, podle nějž by to bylo možné poznat. Nemohli jsme si ho samozřejmě nechat, protože musel někomu patřit. Otec se proto rozhodl odvést ho jeho majiteli. Nasedl na něj a vyjel s ním na cestu. Nechal ho jít a jenom tehdy, když sešel z cesty, aby se napásl trávy nebo se vydal do polí, ho nekompromisně vrátil zpátky na cestu, po níž se ubírali. Netrvalo dlouho a kůň dojel ke svému pánovi.

          Ten byl velmi překvapený, když koně uviděl, a zeptal se otce: „Jak jste věděl, odkud je a že patří nám?“

          „Nevěděl jsem to,“ opáčil otec, „ale váš kůň ano! Jediné, co jsem udělal, bylo to, že jsem mu nedovolil sejít z cesty.“

Sue Knight, NLP v Praxi, 2011

Jak NLP respektuje  vlastní cestu klienta, ukazuje pouze směr a potvrzuje předpoklad, že každý člověk disponuje všemi zdroji potřebnými pro řešení problému. Takové řešení je pak jednoznačně klientem vzato za své a tím přinese i požadované výsledky.