↑ Return to Kouč

Jak se koučuje?

Koučování může být z hlediska času krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé koučování je možné zaměřit na vztahové situace, rychle změny, přípravy na důležitá jednání.

Dlouhodobé koučování je vhodné zaměřit na dlouhodobé cíle, rozklad na dílčí cíle, jejich definice, kontrola ekologického rámce, vlastní integritu a kongruenci. Tyto záležitosti jsou dlouhodobého charakteru a je možné uspořádat schůzky od 1x za 2-3 týdny, nebo 1x měsíčně. Kouč může fungovat i jako celoživotní partner a pomocník v průběhu života. Je jasné, že v tomto případě se jednotlivá sezení navrhují dle přesných potřeb klienta.

Veškerá diskrétnost je zaručena v rámci etického kodexu.