↑ Return to Kouč

Co je koučování?

Koučování je hledání řešení v životních a profesních událostech procesem osobního rozvoje.

Existuje mnoho koučovacích technik, moje specializace je na využití NLP (Neuro-Lingvistické Programovaní). Co je NLP se můžete dočíst v sekci NLP.

Tento proces probíha formou aktivního naslouchání, které zahrnuje i vnímání řeči těla, výrazu obličeje, pohybu očí, změny barvy kůže a rychlosti dechu a cíleným kladením otázek v rámci tématu, který klient při schůzce navrhne. Úloha kouče je pomoci klientovy objevit a uvědomit si jeho vlastní vnitřní zdroje a pomoci je využívat v otázkách každodenního života. Splnění cíle koučingu vychází z předpokladu, že na veškeré otázky a odpovědi si klient může nejlépe odpovědět sám a jen on ví, jaké možnosti jsou pro něj nejlepší.

Kouč vede rozhovor bez nátlaku na cíl. Tato vlastnost vede koučovaného k samostatnému výsledku. Kouč pouze pozoruje jakým směrem se situace vyvíjí a pouze hlídá, aby vše šlo pozitivním směrem a ku prospěchu klienta.

Koučování má jednu z hlavních priorit vytvořit atmosféru důvěry a vztah s koučovaným klientem. NLP je technikou a systémem, který dokáže být velmi diskrétní, pokud klient chce řešit intimní nebo pro něj nepříjemné téma, je možné vést rozhovor plně bez obsahu. Tato vlastnost dává klientům možnost přijít opravdu s jakoukoliv situací.

Role kouče je pouze jako nestranný pozorovatel, který nepoužívá žádné nástroje na podsouvání myšlenek. Klient je veden k vyhledání vlastního řešení kladením vhodných otázek a nikdo jiný nemůže nalézt vhodnější řešení než on sám. Otázky vyžadující jednoznačné odpovědi. Klient je schopen, na základě svých odpovědí posoudit, zda se jedná o jeho vlastní postoje nebo o převzaté názory někoho jiného.

Koučovací proces vede k cíli, který má za následek změnu postoje, způsobu chování v určité situaci, posílení sebedůvěry, nárůstu motivace a výkonnosti.