Čec 20

Video o NLP pro Seduction School

24. 7. 2011 se bude natáčet video o NLP v praxi. Zaměřeno bude na „Inner Game“.

Hlavní téma je zvoleno:

  • Zvládnutí strachu z oslovení
  • Sebedůvěra

Čec 15

Practitioner in The Art of NLP

Dne 15. 7. 2011 jsem úspěšně absolvoval certifikační zkoušku.

» Novější příspěvky